Dezelfde waren of diensten (par. 4.5.1)

Het eerste merkenrechtelijke inbreukcriterium bepaalt dat je als merkhouder kunt optreden tegen gebruik van eenzelfde teken voor soortgelijke waren. Wat zijn nu “dezelfde waren of diensten”?

Optreden tegen piraterij

Namaak Lacoste shirts. Namaak Cartier horloges. Etc. Dit is de makkelijkste inbreuk-grond.

Verweer is er eigenlijk niet, als de feiten (de namaak) zijn vastgesteld

Maar ook ... het wezen van speelgoed.

Het geschil betreft het gebruik van het Opel-logo. Sinds jaren voert Opel het bekende (logo) merk voor al haar producten. Autec heeft een identiek telebestuurd schaalmodel ontwikkeld waarop het Opel-logo is afgebeeld.

Het HvJEU beslist dat dit geen merkgebruik is.

Lees het arrest hier.