Inleiding merkenrecht

Het merkenrecht gaat over het beschermen van onderscheidingstekens voor diensten en waren. Dat kan van alles zijn: woorden (PHILIPS, Sandertoys), cijfers (555), combinaties daarvan (3M), beeldmerken (logo’s zoals dat van AKZO/NOBEL of de Rabobank bank), vormen van producten (wokkels) of van verpakkingen (cola-flesje), kleuren (groen van KPN), klanken (de tune van Intel inside) en in beginsel elk ander teken dat objectief kan worden vastgelegd.

Coca-cola is één van de meest waardevolle merken ter wereld. De waarde wordt evenals bijvoorbeeld Google, Apple, IBM, Microsoft en Mc Donald’s geschat op vele miljarden dollars.

Doel

Aan het merkenrecht worden in de literatuur verschillende functies toegekend, zoals primair een identificatie en communicatiefunctie en daarvan afgeleid een garantie (goodwill) en reclamefunctie. Vanuit een economisch perspectief is het doel van het merkenrecht bijdragen aan markttransparantie. Merken maken het keuzeproces van consumenten makkelijker. Merken helpen ons om gemakkelijker keuzes te maken, zonder merken zouden wij de tubes tandpasta niet uit elkaar kunnen houden.

Wet- en regelgeving

Het merkenrecht is voor Nederland, België en Luxemburg geregeld in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE). Er is in Nederland strikt genomen dus geen nationaal merkenrecht, maar een Beneluxmerkenrecht. In de EU bestaan verschillende richtlijnen die het nationaal merkenrecht harmoniseren en bestaat tevens een Europees merkenrecht dat is geregeld in de Europese merkenverordening.