Niet-traditionele merken (par. 4.3.1.4)

Met het toenemende belang van internet en sociale media willen veel merken hun logo’s voorzien van animaties en visuele effecten. Hieronder zie je een voorbeeld van het logo van Echoic ontwerpstudio. Merkenrechtelijk is dat lastig, evenal voor tekens zoals kleuren, vormen, gebaren, geluiden en geuren. Dat heeft verschillende oorzaken: bij depot stelt het merkenrecht de eis van “grafische voorstelling”. In het Sieckman-arrest stelt het HvJEU de eis dat die grafische weergave volledig, gemakkelijk, toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn. En dan geldt nog de algemene eis dat het relevante publiek het “teken” moet (kunnen) opvatten als merk. Voor kleuren en vormen geeft dat problemen: immers: alles heeft een kleur en een vorm, dus wanneer zie je daar wel of geen merk in?

Het statische logo van Echoic

impressies van het dynamische logo van Echoic.

Depot-ontwikkelingen

Onderdeel van het Trademark Reform Package (de meest recente wijziging van de Merkenrichtlijn en EU-Merkenverordening) is dat de criteria voor registreerbaarheid niet langer de eis van ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ zullen bevatten. Dit maakt het mogelijk dat IE-rechthebbenden ook niet-zichtbare tekens zoals geuren en klanken kunnen registeren, zo lang deze tekens omschreven kunnen worden op precieze en duidelijke wijze (zoals eerder werd geformuleerd in het Sieckmann-arrest).

Dat betekent dat zgn. niet-traditionele merkenmakkelijker kunnen worden gedeponeerd en ingeschreven. Het betekent ook dat het merkenregister verder ontwikkeld kan worden in een digitale wereld. De ‘duidelijkheids-eisen’ uit het Sieckmann-arrest zijn nu gecodificeerd en en zullen nog wel verder ontwikkeld worden.