IE-woordenboek » Benelux tekeningen- of modellenrecht

Met de term ‘Benelux tekeningen- of modellenrecht’ wordt het tekeningen- of modellenrecht bedoeld zoals dat geregeld is in de Benelux, tegenwoordig in het BVIE. Naast het Benelux tekeningen- of modellenrecht is er Europees tekeningen- en modellenrecht en een Internationaal tekeningen- of modellenrecht.

Een tekening- of modelrecht krijg je in de Benelux door een aanvrage in te dienen bij het BBIE. Het Bureau toetst de aanvragen overwegend alleen aan de formele eisen die gelden. Er is geen volledig bindend vooronderzoek van de materiele eisen die voor een model gelden, er is geen inhoudelijke weigeringsbevoegdheid en er is geen oppositieprocedure. Een model wordt dus vrij makkelijk ingeschreven.

Je kunt het tekeningenrecht en het modellenrecht apart benoemen, maar het is hetzelfde IE-recht, dat je ofwel voor een tweedimensionaal ontwerp (een “tekening”) ofwel voor een driedimensionaal ontwerp (“model”) kunt krijgen.