IE-woordenboek » Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie in de Benelux voor de registratie van merken en modellen. Dit bureau is dus geen commercieel merkenbureau dat de deposant adviseert en begeleidt, maar het semi-overheids bureau voor de registratie van merken en modellen. Het BBIE houdt het officiële merkenregister en het officiële modellenregister voor de Benelux bij.

Andere taken van het BBIE zijn het verzorgen van een procedure voor ambtshalve merkweigering (de weigeringsbevoegdheid op zgn. absolute gronden) en een oppositie procedure, waarin oudere merkhouders bezwaar kunnen maken tegen een jongere merkinschrijving (op relatieve gronden).