IE-woordenboek » Merk

Een merk is een teken, dat dient om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Het Benelux merkenrecht maakt onderscheid tussen een individueel merk en een collectief merk. In het dagelijks leven wordt met merk voornamelijk het individuele merk bedoeld. Als individuele merken worden beschouwd alle tekens, die dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Het moet gaan om een concreet teken. Bijvoorbeeld het merk Philips of Unilever, maar ook Sandertoys is een merk. Al deze merken zijn geregistreerd in het merkenregister.

Er zijn verschillende soorten merken te onderscheiden. De meest voorkomende merken zijn woordmerk, beeldmerk en vormmerk. Daarnaast wordt er van tijd tot tijd een poging gedaan om bijzondere onderscheidingstekens als merk te deponeren, zoals kleurmerk, portretmerk, klankmerk en een geurmerk.

Zowel in de nieuwe merkenrichtlijn als in de gewijzigde merkenverordening (van december 2015) komt het vereiste ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ te vervallen. Dit maakt het mogelijk om een niet-zichtbaar teken zoals een geur of klank te registeren, mits het teken omschreven kan worden op precieze en duidelijke wijze en het teken onderscheidend vermogen bezit voor de waren en/of diensten waarvoor het teken wordt geregistreerd.