IE-woordenboek » Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) is een verdrag tussen Nederland, Belgiƫ en Luxemburg en vormt de basis voor het Benelux merkenrecht en het Benelux tekeningen- en modellenrecht. Deze rechten zijn dus geen nationale rechten, maar Benelux rechten met als hoogste rechtscollege het supranationale Benelux Gerechtshof (BenGH). Doordat er ook EU merkenrichtilijnen bestaat is toetsing van de regels in het BVIE uiteindelijk onderworpen aan de rechtsmacht van het HvJ EU als de hoogste rechter.

Het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom is op 1 september 2006 van kracht geworden. Daarbij is het Benelux-Merkenbureau opgegaan in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en is de Benelux Merkenwet opgenomen in dat BVIE. Het BVIE heeft sinds 2006 een aantal wijzigingen ondergaan.