Test Merkenrecht 1/10

IE-rechten zijn in beginsel nationale rechten. Ze zijn uiteindelijk in een nationale wet geregeld. Toch hebben alle IE-rechten ook een supranationale of internationale dimensie.

Waaruit kun je afleiden dat de werking van het merkenrecht niet alleen nationaal bepaald wordt?

Inderdaad. Het merkenrecht valt onder het Verdrag van Parijs, en moet daarmee aan bepaalde minimum beschermingseisen voldoen.

Er is nog een goed antwoord.

Inderdaad. Er is een merkenrecht richtlijn waar vrijwel het gehele merkenrecht op terug gaat.

Er is nog een goed antwoord.

Dat is juist. Sinds 1 januari 1996 is het mogelijk geworden om een merk voor de gehele Europese Unie te deponeren bij het Europees Merkenbureau (OHIM; Office for Harmonization of the Internal Market te Alicante; Nederlands: BHIM). Verordening 40/94 regelt in maar liefst 143 artikelen een volledig eigen merkenrecht, inclusief handhaving en rechtsgang. Dit EU-merk (voorheen gemeenschapsmerk) is qua werking voor de EU-landen te vergelijken met het Benelux-merk voor de Benelux- landen.

Er is nog een goed antwoord.

Dat is juist. De hoogste rechter is het Europese Hof van Justitie, omdat vrijwel het hele merkenrecht terug gaat op een richtlijn. Ook het EU-merkenrecht komt uiteindelijk bij het HvJEU.

Er is nog een goed antwoord.