Oppositie

De oppositieprocedure is zowel voor Benelux- als Europese merken een eenvoudige, snelle, administratieve procedure waarmee de houder van een ouder merk de mogelijkheid krijgt oppositie in te stellen tegen een depot van een met het eigen merk conflicterend, jonger merk. Internationaal kan het per land verschillen.

Oppositie instellen

Oppositie kan ingesteld worden tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt,

  1. als er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren gedeponeerde merken;
  2. als er sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring met het oudere merk, kan ontstaan;
  3. als het merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis UvP.

Waar en hoe stel ik oppositie in?

Oppositie bij het BBIE
Oppositie bij het OHIM

Beslissingen in oppositieprocedures

Beslissingen van het BBIE
Beslissingen bij het OHIM