Cut&Paste

Knippen en plakken is de gewoonste zaak van de wereld. Niet alleen voor studenten, maar voor iedereen die ergens iets over schrijft of die ergens een plaatje bij wil zetten. Auteursrechtelijk is het al gauw inbreuk. Want .. je verveelvoudigt iemand anders werk, en je maakt dat openbaar. Zonder diens toestemming. Het feit dat een tekst of een afbeelding ergens op internet (of waar dan ook staat) betekent natuurlijk niet dat je die mag hergebruiken (openbaarmaken en/of verveelvoudigen).

Plagiaat

Begrippen in beeld

Plagiaat is niet echt een juridisch begrip. Bij plagiaat wordt iemands anders werk gebruikt en vervolgens gepubliceerd of vermenigvuldigd zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is niet altijd auteursrechtinbreuk. Je kunt gebruik maken van een aantal beperkingen in de auteurswet. Lees maar.

Citeren. Mag alleen voor bepaalde doeleinden - artikel 15a AW.

Lange citaten of beeldcitaten. Lastig. Mag, tenzij het in overwegende mate als versiering of verfraaiing dient.

Bronvermelding. Als je iets citeert dan mag dat in het auteursrecht tot op zekere hoogte (niet te veel!) MITS met bronvermelding, “voor zover mogelijk”..

Hyperlinken en embedden. Mag in beginsel. Het linker vak met het YouTube fragment is dus geen inbreuk op het auteursrecht van de maker!