Verveelvoudigen

De artikelen 13 en 14 Aw geven geen definitie van ‘verveelvoudiging’. Het gaat om datgene wat voortvloeit uit de oorspronkelijke betekenis van het woord, zoals kopiëren, maar ook om vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen en toneelbewerkingen. En ‘in het algemeen iedere geheel of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt’. Van ‘verveelvoudiging’ is dus ook sprake als je de vormgegeven schepping van de maker geheel of gedeeltelijk in een andere vorm giet. Bijvoorbeeld een foto maakt van een beeld of schilderij, of een model van een beschermd gebouw. Het kan heel goed zelf een oorspronkelijke bewerking zijn. Op het bewerkte werk rust dan een dubbel auteursrecht: op het werk zelf, en op de bewerking er van.

Ontleend aan een ander

Verveelvoudiging veronderstelt ontlening: indien er voldoende afstand bestaat, dan wel indien geen auteursrechtelijk beschermde elementen zijn overgenomen, is geen sprake van een verveelvoudiging, maar van een nieuw (oorspronkelijk) werk. Immers, onafhankelijk iets maken wat (volkomen identiek) al gemaakt is, dat mag auteursrechtelijk.

Wat niet mag is “ontlenen” aan een ander (werk). Wij mogen allebei exact dezelfde foto maken, en hebben daar dan ieder ons eigen auteursrecht op. Wat ik niet mag is jouw foto inscannen en publiek maken. Dat is “ontlenen”.

Een dubbel auteursrecht

Let op. Ook als er “ontleend” is kan er heel goed een tweede auteursrecht ontstaan. De tekst van de wet is een beetje onduidelijk. Er is ontleend, en dus auteursrecht-inbreuk. Er is dus geen “nieuw, oorspronkelijk werk” in de zin van de wet. Een “nieuw, oorspronkelijk werk” veronderstelt voldoende afstand en betekent: gen inbreuk.

In beide gevallen: ontleend (inbreuk) en voldoende afstand (geen inbreuk) ontstaat er een tweede auteursrecht. Wel met een verschil. Bij ontlening mag de tweede maker niets met zijn auteursrecht, want het is inbreuk. In het tweede geval is er een gewoon volstrekt onafhankelijk auteursrecht waar de tweede maker hetzelfde mee mag als de eerste maker met diens werk.

Hergebruik

Hergebruik van content is niet nieuw, denk aan zgn. Appropriation Art en een parodie. (Digitaal) Hergebruik van werk van een ander is een stuk eenvoudiger geworden door het internet. Mensen maken zelf kleine filmpje met eigen materiaal en voegen daar bijvoorbeeld een bekend nummer aan toe en user-generated content is geboren. Voorbeelden zijn wiki, maar ook films kunnen zo tot stand komen, zoals RiP: A remix manifesto.