IE-woordenboek » Registratiestelsel (declaratoir systeem)

Met de term registratiestelsel wordt een systeem bedoeld dat alleen maar registreert, en niet vooraf (al dan niet bindend) toetst of het aangeboden object voldoet aan de materiele eisen van de betreffende IE-wet. Een recht wordt dan (altijd) ingeschreven nadat aan de formele eisen is voldaan. Op die manier tot stand gekomen octrooien heten ook wel stempel-octrooien.

Zie ook Examinatiestelsel (attributief systeem)