Uitspraken van het Benelux Gerechtshof (BenGH)

Benelux Gerechtshof (BenGH)

datum en vindplaats naam van het arrest paragraaf in VINI
1 maart 1975 - NJ 1975, 472 Claeryn/Klarein 4.5.3
5 oktober 1982 - NJ 1984, 71 Juicy Fruit 4.3.1.7
7 juni 2002 - NJ 2003, 265 Marca/Adidas 4.5.2