Zonder aan de functionaliteit af te doen

De deugdelijkheid en bruikbaarheid moeten niet alleen worden gezien in een technisch opzicht. Het kan ook gaan om de (economische) bruikbaarheid die verband houdt met de bij gebruikers bestaande wensen inzake standaardisatie van het uiterlijk. Nabootsing als gevolg van de wens tot standaardisatie is op zichzelf genomen niet onrechtmatig jegens de fabrikant van het nagebootste product, ook niet wanneer die nabootsing verwarring omtrent de herkomst van het product zou kunnen wekken.

Technisch

Het kan daarbij gaan om technische standaardisatiewensen, zoals bij steigermateriaal in de bouw. Aannemers en bouwers willen steigermateriaal van verschillende leveranciers door elkaar kunnen gebruiken. Zij zitten niet te wachten op ‘onderscheidende koppelingen’, maar zij willen een markt van ‘generics’ met scherpe prijsconcurrentie in plaats van kwaliteitsconcurrentie met geindividualiseerde merk- of vormproducten. Het is prima als er op enigerlei manier blijkt dat het materiaal van A of van B is, bijvoorbeeld door een ingeslagen naam, of een kleur. Maar alles moet wel op alles passen.

Commercieel / economisch

Standaardisatiewensen kunnen niet alleen ‘technisch’ zijn, maar ook ‘economisch’. Dan komt het er op neer dat een product commercieel minder aantrekkelijk wordt. Moedwillige afwijkingen in bijvoorbeeld vorm en maatvoering doen dan afbreuk aan de ‘economische rentabiliteit’ van het product. Dit aspect speelt bij de LEGO-bouwsteentjes stellig een rol. ‘Technisch’ kan je natuurlijk wel een ander bouwsysteem maken, maar het commercieel aantrekkelijk(er) om bouwstenen te maken die aansluiten bij (en dus passen op) dat van de marktleider LEGO.