Test Inleiding 1/10

Intellectuele Eigendom klinkt wel als “eigendom”, maar er zijn duidelijke verschillen met materiële eigendom. Geef hieronder eens aan wat wél een verschil is, en wat niet.

Dat is juist. Gewone eigendom is niet in de tijd beperkt. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn dat wel. Er zijn wel allerlei gradaties bij die IE-rechten. Sommige rechten zijn domweg aan een vaste (maximale) termijn gebonden ( bijvoorbeeld het auteursrecht ( 70 jaar na de dood van de maker), octrooirecht (max 20 jaar) en modelrecht (max 25 jaar). Andere IE-rechten, zoals het merkenrecht en het handelsnaamrecht, zijn meer flexibel. Het emrkenrecht geldt weliswaar voor 10 jaar, maar kan onbeperkt worden verlengd, zolang het teken als merk wordt gebruikt. En het handelsnaamrecht duurt zolang de betreffende onderneming die naam voert. Is dus ook niet in de tijd begrensd. Maar het is allemaal wel eindig, en afhankelijk van gebruik. Dat is bij gewone eigendom anders/niet.

Nee. Bij gewone eigendom zijn eigenlijk dezelfde licenties mogelijk. Ook op bijvoorbeeld een fiets kun je allerlei gebruiksrechten geven: voor 1 dag - voor slechts 1 perso0n - alleen in één gemeente of één provincie etc. etc. Daar ziet principieel niet echt een verschil in.

Nee, dat is te kort door de bocht. Immers: lang niet voor alle IE-rechten is een depot of registratie nodig.

Ja, dat is juist. Stel je voor dat je jouw fiets 5 jaar niet gebruikt. Als het een merk was zou je het dan kwijt zijn. Voor veel IE-rechten geldt het zgn. UIOLI-beginsel: use it or loose it. Dat bestaat eigenlijk niet bij gewone eigendom.

Nou .... uiteindelijk bepaalt natuurlijk altijd de rechter wie ergens een recht op heeft. Geen principieel verschil.

​Ja, dat is inderdaad een verschil. Omdat er in et IE-recht erg veel EU richlijnen en EU verordeningen gelden, wordt nationale regelgeving daaraan getoetst. En dat doet et Europese Hof van Justitie. Voor gewone eigendom gelden er veel minder Europese regels, en valt er dus ook minder te toetsen. Dan eindigt een zaak “gewoon” bij de Hoge Raad.