Test Databankrechten 1/10

IE-rechten zijn in beginsel nationale rechten. Ze zijn uiteindelijk in een nationale wet geregeld. Toch hebben alle IE-rechten ook een supranationale of internationale dimensie. Waaruit kun je afleiden dat de werking van de databankrechten niet alleen nationaal bepaald wordt?

Nee. Het Databankenrecht valt niet onder het Unieverdrag van Parijs. Kijk eens naar de data van dat Verdrag en de Wet. En denk eens aan het ontstaan van het databankenrecht ..!

Dat is juist. In de Eu is er een Richtlijn. Die is geïmplementeerd in de Nederlandse Databankenwet.

Nee. Er bestaat geen Verordening voor het databankenrecht in de EU. Er is dus geen uniform databankenrecht. Er is wel een harmonisatie geweest.

Inderdaad.Er bestaat immers geen autonoom Nederlands databankenrecht. Wat wij in Nederland hebben vloeit 100% voort uit de EU databankenrichtlijn. En dat betekent dat al het recht daarop teruggaat. Dus ook elke uitleg van de Nederlandse wet en geschillen die daaruit voortvloeien.