IE-woordenboek » Voorgebruik

Voorgebruik is een term uit het octrooirecht en ziet op het in artikel 55 ROW 1995 neergelegde recht de uitvinding waarvoor door een ander een octrooi is gevraagd te mogen gebruiken wanneer deze voorgebruiker het reeds in of voor zijn bedrijf vervaardigde of toepaste of aan zijn voornemen tot zodanige vervaardiging of toepassing een begin van uitvoering had gegeven op de dag van indiening van die aanvrage. Het recht vormt een uitzondering op het uitsluitend recht van de octrooihouder, zoals dat voortvloeit uit artikel 53, lid 1 ROW 1995.