IE-woordenboek » Unierechten of Unitaire rechten

Unierechten of Unitaire rechten zijn gemeenschaps of EU brede rechten. Het zijn IE-rechten die gelden in de hele EU, dus in alle EU-landen. Zulke rechten worden in één keer verkregen/verleend en zij worden in één keer betwist/verdedigd.

Een beroep op nietigheid van het recht en een beroep op inbreuk op het recht gebeurt bij speciaal aangewezen (nationale) rechterlijke instanties in de EU-lidstaten. Elke lidstaat wijst één of meer rechterlijke instanties aan die bevoegd zijn op te treden in Unierecht-zaken. Er gelden dus altijd bijzondere competentieregels. Die zijn voor elk unitair IE-recht anders.

Bij unitaire rechten speelt altijd een talenregime, d.w.z. er zijn bepaalde talen waarin je kunt aanvragen en je recht kunt verkrijgen. Het toetsen van het recht aan de materiële eisen, een eventuele weigering, een eventuele oppositie en een eventueel intern beroep in deze procedures zijn eenvormig geregeld bij de betreffende verlenende instantie. De grondslag van een unierecht is altijd een EU-Verordening.

Wij kennen de volgende unitaire IE-rechten:

  • Unitair octrooirecht
  • Unitair kwekersrecht
  • Unitair merkenrecht
  • Unitair tekeningen- en modellenrecht