IE-woordenboek » Maker

De maker is begrip uit het auteursrecht. Uitgangspunt is dat de maker het auteursrecht houdt op het werk. Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid. De auteurswet geeft hiermee in artikel 4 Aw een bewijsvermoeden. De ‘werkelijke’ maker hoeft niet altijd de houder van het auteursrecht te zijn, bijvoorbeeld bij erfgenamen, overdracht of maker krachtens wetsbepaling. De auteurswet kent een tweetal ficties van makerschap, de zogenaamde fictieve maker.