IE-woordenboek » EU octrooibescherming

Een EU octrooirecht is een octrooirecht dat geldig is voor de gehele EU. Vanaf 2017 kunnen uitvindingen met één octrooi gelijkelijk beschermd worden in de hele Europese Unie, behalve Spanje en Kroatië. Nu zijn daar nog afzonderlijke octrooien voor nodig.

Het gaat om 26 landen met meer dan 400 miljoen inwoners. Met de invoering van het Europees Unitair octrooi (Europees octrooi met eenheidswerking) komt een einde aan ruim 40 jaar discussie over voertalen en vergoedingen.

De verleningsprocedure voor een EU octrooi blijft in de nieuwe situatie dezelfde ls voor een Europees octrooi. Wat wel verandert, is dat de octrooihouder een extra keuzemogelijkheid krijgt na de verlening van het octrooi. Een unitair octrooi is een soort Europees octrooi plus. De octrooihouder kiest dan namelijk tussen:

  • ofwel het klassieke Europees bundeloctrooi, waarbij de aanvrager zelf landen kiest;
  • ofwel een Unitair octrooi voor alle bij het verdrag aangesloten landen.

Daarnaast hoeft de houder volgens de nieuwe plannen het octrooi nog maar 1 keer te laten vertalen. Bij de start zullen nog niet alle 26 landen het verdrag goedgekeurd hebben. Dit betekent dat de dan verleende octrooien met eenheidswerking bij de start niet gelden in de landen die het verdrag nog niet goedgekeurd hebben. De instandhoudingsvergoeding wordt daaraan niet aangepast. Als landen later toetreden, zal het Europees Octrooi Bureau de eenheidswerking van al verleende octrooien niet uitbreiden naar deze later toetredende landen. Waarschijnlijk zijn dit landen met een beperkte marktomvang.

Na het kwekersrecht, het merkenrecht en het modellenrecht is het octrooirecht het 4e IE-recht dat een EU-brede rechtsbescherming krijgt.