IE-woordenboek » EU modelbescherming

Een EU modelrecht (voor een tekening of een model) is een modelrecht dat geldig is voor de gehele EU. De grondslag van de EU-brede bescherming is de EU modellenverordening.

Voorheen spraken we van een Gemeenschapsmodel (zie het Verdrag van Lissabon). Tegenwoordig spreken we van een EU of een Unie-model en een unie-modelrecht.

Een EU modelrecht kan worden verkregen via een depot bij het Europese modellenbureau te Alicante.

Naast een EU modelrecht bestaan er ook nationale modelrechten, die geldig zijn in één enkele EU lidstaat (in Nederland is dat het Benelux tekeningen- en modellenrechtrecht). Buiten de EU bestaan ook nationale modelrechten.

Voor veel landen (binnen en buiten de EU) is een zgn. internationale modelaanvrage mogelijk, via de WIPO.