IE-woordenboek » EU merkbescherming

Een EU merkrecht is een merkrecht dat geldig is voor de gehele EU. De grondslag van de EU-brede bescherming is de EU merkenverordening. Op 23 maart 2016 is de nieuwe Uniemerkverordening in werking getreden.

Deze nieuwe Verordening brengt o.a. veranderingen voor de terminologie die wordt gebruikt voor merkregistraties met geldigheid voor de EU. De belangrijkste wijziging in de terminologie is de verandering van de term ‘Gemeenschapsmerk’ naar ‘Uniemerk’, in het Engels aangeduid als ‘European Union trademark’ (‘EUTM’) (in plaats van het voorheen geldende ‘Community Trademark’, ‘CTM’).

Naast een EU merkrecht bestaan er ook nationale merkrechten, die geldig zijn in één enkele EU lidstaat (in Nederland is dat het Benelux merkrecht). Buiten de EU bestaan ook nationale merkrechten.

Voor veel landen (binnen en buiten de EU) is een zgn. internationale merkaanvrage mogelijk, via de WIPO.