IE-woordenboek » Beperkingen op het auteursrecht

De specifieke wettelijke beperkingen op het auteursrecht zijn te vinden in de artikelen 15-25a Aw. Zij staan de gebruikers van het desbetreffende recht toe bepaalde handelingen te verrichten, vaak in het kader van het algemeen belang. Een bekend voorbeeld is het recht op thuiskopie. Niemand mag een werk openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij ... voor eigen gebruik. De beperkingen in de auteurswet zijn onderworpen aan de driestappentoets.