Equivalentieleer (par. 3.7.2)

Rechters die octrooiconclusies uitleggen moeten ‘het juiste midden houden.’ Dat was altijd al zo. Met de wijziging van het Uitlegprotocol bij artikel 69 EOV is in 2007 aan de uitleg-instructies voor nationale octrooirechters toegevoegd, dat zij bij uitleg van de octrooiconclusies op gepaste wijze rekening moeten houden met elementen die equivalent zijn aan elementen uit de octrooiconclusies/claims.

Jan Brinkhof over de equivalentie-leer

Prof. mr. J.J. Brinkhof (fragment 2004)

Begrippen in beeld

Onder de beschermingsomvang vallen dus ook equivalenten. Je kunt zeggen: dat zijn maatregelen waarmee dezelfde functie op dezelfde wijze wordt vervuld en waarmee hetzelfde resultaat wordt bereikt.

Als een rechter bepaalt dat een een product of een werkwijze weliswaar niet onder een octrooiconclusie valt, maar wel op zogenoemde equivalente wijze gebruik maakt van de uitvinding zoals verwoord in de conclusies, dan is er dus ook sprake van inbreuk.