Verveelvoudiging in gewijzigde vorm (par. 2.5.2)

De auteursrechtelijke kernbegrippen “openbaarmaken” en “verveelvoudigen” worden in de Auteurswet heel erg ruim uitgelegd. Onder verveelvoudigen valt bijvoorbeeld ook “verveelvoudigen in gewijzigde vorm”. Dus een foto van een gebouw “verveelvoudigt” dat gebouw “in gewijzigde vorm”. Van 2 naar 3 dimensies of andersom staat daar niet aan in de weg. De begrippen zijn ook technologieneutraal. Het maakt dus niet uit met behulp van welke techniek of welke middelen het openbaar maken of verveelvoudigen wordt gedaan.

Begrippen in beeld

Wat te denken van het voorbeeld hiernaast, waarin Rotterdamse Carrie (een plaatselijke bekendheid) het politielogo op de hak neemt door iets leuks te doen met een wietplantje als illustratie op T-shirts. Moet kunnen. Vond zij. Vond de politieorganisatie dus niet!

Die sprak haar aan met een beroep op hun auteursrecht op het (toch net nieuwe) politielogo. Dat kan dus, want er is in auteursrechtelijke zin (mogelijk) sprake van een verveelvoudiging van het politielogo “in gewijzigde vorm”. In het algemeen valt iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing van een werk in gewijzigde vorm onder het begrip verveelvoudiging. Doorslaggevend is of er beschermde trekken worden overgenomen. Ruim, ruim, ruim.

Maar ja - waar houdt dat dan op? Het houdt volgens de Auteurswet op daar waar er sprake is van een “nieuw oorspronkelijk werk"in de zin van artikel 13 Aw.

Pas op, want het is lastig. Art. 13 AW is vreemd geformuleerd, doordat de definiëring van een inbreukmakende bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm die “niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt” ten onrechte de indruk kan wekken dat indien een bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm op zichzelf ook een auteursrechtelijk beschermd werk is, daarmee van inbreuk geen sprake zou zijn. Dat is niet zo.

Er is sprake van een nieuw, oorspronkelijk werk in de zin van artikel 13 Aw dat geen inbreuk op het bewerkte werk maakt, indien daarin niet of nauwelijks de auteursrechtelijk beschermde trekken van het bewerkte werk zijn overgenomen Er is dan dus sprake van een onafhankelijk werk dat niet meer als een bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm kan worden aangemerkt.

Dat de bewerking zelf (bijv. een vertaling, of het logo van Carrie) ook tot een eigen auteursrecht op de bewerking kan leiden, is voor de vraag of sprake is van een inbreuk op het auteursrecht op het bewerkte werk niet relevant. Een vertaling is dus zelf auteursrechtelijk beschermd EN maakt inbreuk op het vertaalde werk.