Portretrecht (par. 2.6.7)

Portretten van personen die een commercieel belang hebben kunnen niet zomaar in een reclame gebruikt worden.

Louis van Gaal eiste € 100.000 voor dit portretgebruik.

Begrippen in beeld

Er is een portret, ook zonder gelaat. Je herkent Louis van Gaal. En dat is voldoende.

Bij een niet in opdracht gemaakt portret (art. 21 AW) kan de geportretteerde zich alleen verzetten tegen openbaarmaking als hij daar een “redelijk belang” voor heeft. Dat redelijk belang kan een privacybelang zijn, maar ook een zuiver commercieel belang zijn. Zoals bijv. in deze reclame.

De openbaarmaker is aansprakelijk wanneer een portret onrechtmatig openbaar is gemaakt. Ook al mag je de foto openbaarmaken, het portretrecht kan daaraan in de wegstaan. Als beperking op je auteursrechtelijke bevoegdheid. Tenzij je die geportretteerde ook betaalt (= “toestemming”).

Hoeveel zou Van Gaal normaal gekregen hebben voor zijn medewerking aan een dergelijke advertentie? Dat bedrag had Interbest eigenlijk vooraf al moeten betalen en zullen zij nu alsnog achteraf moeten betalen. De rechter heeft Van Gaal de opdracht gegeven om aan te tonen wat zijn gebruikelijke vergoeding zou zijn.

Het Spel, waarvoor de advertentie gemaakt was, heeft Interbest niet veel opgeleverd. Daarom zouden zij ook geen vergoeding aan Van Gaal hoeven betalen, vinden ze. Dit is een argument dat je vaker ziet. Helaas werkt het niet zo. Dat de inbreukmaker er weinig aan verdiend heeft, maakt de schade voor de rechthebbende tenslotte niet kleiner.

Lees hier de uitspraak.