In de IE-praktijk

Het intellectuele eigendomsrecht speelt in het dagelijks leven een belangrijke rol voor bijvoorbeeld auteurs, uitgevers, uitvinders (afdelingen R&D), marketeers (Nike, Apple) en bijvoorbeeld kunstenaars. In de praktijk worden vaak afspraken gemaakt over het gebruik van dat recht door een ander (licentieovereenkomst). Ook kan je het recht in zijn geheel ‘verkopen’ door middel van een akte van overdracht.

Begrippen in het beeld

Licentie
Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij een rechthebbende toestemming geeft (een deel van zijn) zijn IE-recht te gebruiken, vaak in ruil voor een vergoeding.

Overdracht
Er is sprake van overdracht wanneer een rechthebbende zijn rechten overdraagt aan iemand anders. Het verschil met een licentie is dat bij een licentie het eigendom bij de rechthebbende blijft en de ander slechts een gebruiksrecht (licentie) krijgt.

Meer informatie

Er zijn enkele overzichtelijke inleidende boeken over intellectueel eigendomsrecht:

  • Van idee naar IE, R.W Holzhauer & S. Gellaerts.
  • Bescherming van de intellectuele eigendom, P.G.F.A. Geerts,
  • Hoofdzaken van het intellectuele eigendomsrecht, P. Van der Kooij & S.J.A. Mulder,
  • Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Ch. Gielen, A. Alkema, P.G.F.A. Geerts, e.a. (handboek)

Op internet is er meer o.m. informatie te vinden op minjust.nl en op de IE-bloggen: IE-forum, boek9 en het engelstalige IPkat.