Technische functie

Artikel 3.2, eerste lid sub a BVIE sluit van modelbescherming uit, de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Hier heeft men de zogenaamde apparaatgerichte leer gevolgd, waarbij het er alleen om gaat of de kenmerken van een voortbrengsel (anders dan de sierkenmerken) door de technische functie worden bepaald.

Technische verbindingsstukken

Het uiterlijk van een verbindingsstuk is uitdrukkelijk van bescherming uitgesloten. Dit betreft vormen die met het oog op mechanische afsluitbaarheid nodig zijn, zoals een stofzuiger en een stofzuigerslang. Er wordt dan gesproken van ‘must fit’.

Bescherming is echter weer wel mogelijk als er sprake is van typisch modulaire systemen, zoals bij het element dat het mogelijk maakt stoelen van een bepaald type in rijen aan elkaar te schakelen of te stapelen. Zo’n element kan beschermwaardig zijn, evenals elementen die bij daartoe bestemd speelgoed voor combinatiemogelijkheden, zoals Lego. Voor de uitwisselbaarheid wordt wel een onderscheid gemaakt tussen ‘must fit’ en ‘must match’.

Must fit en must match

Must fit
Bij ‘must fit’ gaat het om vormgevingskenmerken die technisch noodzakelijk zijn om een product in of op een ander product te laten passen. Speyart noemt het voorbeeld van een autodeur met dezelfde afmetingen als de originele deur, die derhalve naadloos in de auto past, zonder de niet noodzakelijke kenmerken over te nemen.

Must match
Bij ‘must match’ gaat het om de uiterlijke kenmerken die nodig zijn om een product bij een ander product te laten aansluiten. Hierbij kan dan gedacht wordt aan de welving en kleur van dezelfde autodeur.