Nationaal systeem modellenrecht

De formele vereisten zijn te vinden in artikel 3.9 BVIE. De deposant krijgt bericht als niet aan de eisen uit het uitvoeringsreglement is voldaan, zodat hij daar alsnog aan kan voldoen. Zo niet, dan vervalt het depot. De depots worden zo spoedig mogelijk ingeschreven (een depot is een aanvraag voor registratie). Ga hier naar het BBIE, onderdeel modellen.

Geen inhoudelijke toetsing vooraf

Het BBIE verricht geen vooronderzoek (art. 3.9, vijfde lid BVIE). Het Bureau toetst voornamelijk de formele (vorm)vereisten.

Er is derhalve sprake van een registratie-systeem.

Dat is dus een verschil met bijvoorbeeld het merkenrecht. Daar wordt immers vooraf inhoudelijk getoetst.

Rechtsverkrijging door inschrijving

Het modelrecht wordt verkregen door de inschrijving in het Modellenregister.

Dat is hetzelfde als het merkenrecht. Je moet voor beide rechten eerst een depot doen, dan vervolgens wordt ingeschreven in het (merken- of modellen-register). Het recht krijg je pas door inschrijving.