Europees systeem modellenrecht

Je krijgt een EU modelrecht door een depot bij het OHIM te Alicante. Dat Bureau beheert ook het EU merk. Het model kan rechtstreeks in Alicante worden gedeponeerd. Als alles goed gaat wordt je modelrecht door OHIM ingeschreven. Behalve dit geregistreerde EU model kent de Verordening ook een niet-geregistreerd EU model. De beschermingsduur daarvan is drie jaar vanaf de beschikbaarstelling voor het publiek in de EU (d.m.v. publicatie, tentoonstelling, verhandeling e.d.). Dat is een tamelijk bijzondere regeling. Dit modelrecht ontstaat immers vormvrij en maakt een Europa-wijd verbod mogelijk. Daar staat een beperkte beschermingsomvang tegenover. De rechthebbende kan alleen optreden tegen namaak, dat wil zeggen: tegen bewuste ontlening. Hij kan niet optreden tegen een ‘inbreukmaker’ die het betreffende model onafhankelijk gemaakt heeft en van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij het door de rechthebbende openbaar gemaakt model niet kende.

Gnhoudelijke toetsing vooraf - geen oppositie

Anders dan het EU merk is er bij het EU model geen bindend vooronderzoek: het OHIM toetst of het model voldoet aan de vormvereisten die de Verordening aan een model stelt (art. 45 Modellenverordening). Er is derhalve sprake van een registratie-systeem. Dat is dus vergelijkbaar met het Benelux modellenrecht. Ook daar wordt immers niet vooraf inhoudelijk getoetst.

Anders dan bij het EU merk kent de Modellenverordening geen oppositieprocedure.

Rechtsverkrijging door inschrijving

Het EU modelrecht wordt verkregen door de inschrijving in het EU Modellenregister. Dat is hetzelfde als het merkenrecht. Je moet voor beide rechten eerst een depot doen, dan vervolgens wordt ingeschreven in het (merken- of modellen-register). Het recht krijg je pas door inschrijving.