Test Chipsrecht 1/10

IE-rechten zijn in beginsel nationale rechten. Ze zijn uiteindelijk in een nationale wet geregeld. Toch hebben alle IE-rechten ook een supranationale of internationale dimensie. Waaruit kun je afleiden dat de werking van het Chipsrecht niet alleen nationaal bepaald wordt?

Nee, het Chipsrecht valt niet onder het Unieverdrag van Parijs. kijk eens naar de data van beide regelingen .. Het Chipsrecht valt onder geen enkel internationaal Verdrag, maar is tot stand gekomen in reactie op de Amerikaanse Chipswet.

Dat is juist. De EU Chips-richtlijn van 1987 heeft er voor gezorgd dat alle EU-lidstaten verregaand eenzelfde regeling hebben voor de bescherming van computerchips.

Neen, dat is niet juist. Maak een andere keuze.

Dat is juist. Het hele Nederlandse chipsrecht vloeit voort uit de betreffende EU-richtlijn. En dus is het Europese Hof van Justitie uiteindelijk de hoogste rechter.