9. Reclameregels

Uit de algemene Nederlandse reclamecode - wat is reclame?

1. Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.

2. Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

Reclamerecht als vakgebied

Op het gebied van reclame zoeken kleine en grote reclamebureaus, vele adverteerders en verschillende brancheorganisaties voortdurend naar wat wél kan en mag in reclame. Veelvoorkomende onderwerpen zijn vergelijkende reclame en misleidende reclame (B2B en B2C) en (promotionele) kansspelen en prijsvragen.

Ook kom je er allerlei overeenkomsten op reclamegebied tegen, zoals samenwerkingsovereenkomsten en acteursovereenkomsten.

Procedures komen zowel voor de (burgerlijke) rechter als voor de Reclame Code Commissie. Over de verschillende normen vind je meer in het onderdeel IE-rechten.

Over Reclameboek.nl

In Reclameboek.nl vind je onderwerpen als misleidende en vergelijkende reclame, reclame en consumenten bescherming, maar ook berichtgeving over de handhaving van reclameregels door de consumentenautoriteit en de Reclamecodecommissie.

Reclamerecht dus, in de breedste zin van het woord. Ook public relations, sponsoring en sales promotions komen aan bod op Reclameboek.nl.

Reclameboek.nl is onafhankelijk. Dus niet verbonden aan een kantoor, een universiteit of een organisatie