Nieuw in het modellenrecht

Nieuwheid is een van de eisen die geldt voor modelbescherming. de andere zijn ‘uiterlijk’ en ‘eigen karakter’. De nieuwheid in het tekeningen- en modellenrecht (art. 3.3, lid 1 BVIE) doet denken aan het octrooirecht, maar heeft een eigen betekenis. Het begrip ‘nieuwheid’ in het modelrecht is beperkter dan het begrip ‘nieuwheid’ in het octrooirecht.

Beperkte nieuwheid

Een model is nieuw, indien er eerder (d.w.z. voor depot of voorrangsdatum) geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Een model wordt geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Het is aan het publiek beschikbaar gesteld wanneer het model is gepubliceerd, tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar is gemaakt.

Daarbij geldt een belangrijke beperking: de openbaarmaking moet redelijkerwijs ter kennis kunnen zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector in de EU.

Voorbeeld

Een ontwerper van een carnavalspruik deponeert het model van de pruik nadat het op commercieel geslaagde wijze is tentoongesteld op de Carnavalsbeurs te Neurenberg. Een fabrikant imiteert de pruik en brengt de imitatie op de markt. In rechte verdedigt de fabrikant zich met succes met de stelling, dat door de expositie op de Carnavalsbeurs de pruik bij ingewijden in de betrokken sector (carnavalsartikelen) in de Benelux feitelijke bekendheid heeft gekregen en het latere model (depot) van de eigenlijke ontwerper dan ook niet nieuw is.

Het is aannemelijk dat het openbaarmaken van dezelfde pruik op een kappersbeurs niet leidt tot bekendheid in de sector van carnavalsartikelen, en dan dus niet nieuwheidsschadelijk is. De vraag of iets ‘nieuw’ is hangt immers mede af van de branche.