Downloaden

Lange tijd was het in Nederland weliswaar illegaal om auteursrechtelijk beschermde content te uploaden, maar was downloaden niet verboden. Een beetje zoals de coffeeshops werken. Met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie EU (zaak C-435/12) inzake ACI/Thuiskopie-zaak is het recht veranderd.

Dirk Visser over de zin van een downloadverbod

Prof. mr. D.J.G. Visser (UL) (fragment 2008)

Nuchtere wijsheid

Illegale bronnen zijn noodzakelijk voor het normaal functioneren en ontwikkelen van de markt. Alleen door een sterk illegaal aanbod kunnen bestaande legale diensten beter worden en is het mogelijk dat nieuwe diensten ontstaan. Anders ontbreekt simpelweg de noodzaak tot het creëren van goede alternatieven. Als de consument de film- en muziekindustrie wil helpen om tot goede alternatieven te komen en de markt werkbaar en reëel te maken, dan is de illegale bron een prima oplossing.

Gerben de Vries, jurist en componist bij Freeze-Audio.

De veranderingen voor Nederland

Het Nederlandse heffingssysteem moesten dus worden aangepast, omdat de schade ontstaan uit downloaden uit illegale bron niet meer mag worden meegeteld. Alleen de legale privékopie valt onder artikel 16c Aw. Inmiddels heeft SONT de thuiskopieheffing met ingang van 1 januari 2015 met 30% verminderd..